✔ Máy đục tượng, máy khắc tượng, máy CNC 4 trục, CNC 4 axis ✔Cung cấp các loại: Máy đục tượng, máy khắc tượng, máy CNC 4 trục, CNC 4 axis ☆ Nhận sửa chửa, chuyển giao công nghệ máy CNC ( tự thiết kế mẫu điêu …

Xem thêm  hướng dẫn cách đục tranh bằng máy