3. Hướng dẫn bài tập excel. Hàm vlookup, hàm sum, hàm sumif, hàm if. Định dạng cellHướng dẫn bài tập excel. Hàm vlookup, sum, sumif, if. Định dạng cell

My Channel:
Tải file Excel trên:
Video tiếp theo trong series hướng dẫn bài tập excel. Thông qua bài tập này các bạn có cơ hội tìm hiểu thêm về hàm vlookup, hàm sum, hàm sumif và hàm if. Cách định dạng cell(Format cell)

Xem thêm  Hướng dẫn cách sử dụng Excel cơ bản