7. Hướng dẫn excel. Hàm vlookup, hàm if, hàm countif, hàm sumif. FixBảng tính tiền lương, có Mã PB, tên PB, danh sách nhân viên, tổng hợp…
download file:

Xem thêm  How To Remove Shortcut Arrows From Icons in Windows 10 Tutorial