cách chế máy khoan tay thành máy khoan bàn – máy khoan đa năngbiến máy khoan tay thành máy khoan bàn với những vật liệu dễ tìm từ những mẩu sắt vụn,khi khoan bạn không cần tốn sức như lúc cầm tay nữa.

#nghecokhi #cokhisangtao #chemaykhoan

Xem thêm  Hướng dẫn lên pin lion cho máy khoan pin loại bé. dùng cho dân kỹ thuật!