Cách đưa dế con mới nở ra lồng nuôi của trại dế THẢO NGUYÊN, những kỹ thuật cơ bản.


Xem thêm  Hiệu quả mô hình nuôi cua đinh kết hợp với ba ba tại Cà Mau - VTV5 Tây Nam Bộ