Thỏ thối trượt skateboard

Mượn skateboard của em trượt chơi chơi, định biểu diễn tí… Và cái kết! :)) Ê mông các bạn ạ. Em mình thích trượt ván lắm, mình thì tập chơi chơi cho vui thôi, …