Đóng Tuồng Để Hoài Vọng Quá Khư Với Kịch Bản Khuyên Góp Tiền Của Kiều BàoNgày nay ý tưởng phục hồi một hiệp định đã trở thành vô giá trị, toan tính dựa dẫm nặng nề một lần nữa vào thế lực ngoại quốc là hoang tưởng, và dại dột…

Xem thêm  Công chúng Matxcova tán thưởng cao Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam