Khách hàng Lào Cai bán dế mèn thương phẩm liên tục về trang trại Thanh XuânKhách hàng Lào Cai bán dế mèn thương phẩm liên tục về trang trại Thanh Xuân Website: Hotline mua giống và thương phẩm: Hà …

Xem thêm  Dế Mèn Thái 19 ngày tuổi | Trại Dế Duy Phương