Khi Tiếng Hàn phát âm giống Tiếng Việt Phần 2 #Shortshangxomtay #nguoinuocngoai #phátâm.

Xem thêm  Chủ đề 3: Passer une commande | Giao tiếp tiếng Pháp theo chủ đề (B1-B2)