Kỹ thuật nuôi cua lột , cua yếu gạch .Máy phun nước tự động rất hữu ích hệ thống nuôi cua trong hộp.Nuôi ? muốn thành công phải đầu tư.

Xem thêm  Heo Kiểng dể thương của cô Nga - Nuôi Heo Kiểng -PigPet