Lần đầu Cả Nhà hát tiếng HànThể theo nguyện vọng của các cháu. Hai phụ huynh phải ngồi nghe lại cách phát âm tiếng Hàn của chính mình mà vừa buồn cười vừa xí hổ. Thôi các cháu …

Xem thêm  Kaiwa Bài 20 N5 - Luyện phản xạ tiếng Nhật | 会話 N5