Thầy Thích Nhật Từ chính thức lên tiếng bảo vệ phật pháp trước dư luậnThầy Thích Nhật Từ chính thức lên tiếng bảo vệ Phật pháp trước dư luận.

Xem thêm  luyện nói tiếng Đức (Ausspracheübungen ich-Laute und ach-Laute)